Hem2019-04-29T21:06:12+00:00

Vad gör Catholic Voices?

Catholic Voices är ett kommunikationsprojekt som tränar och ger stöd till katoliker i att presentera katolska kyrkan i nyhetsprogram och offentliga sammanhang. Sedan starten i Storbritannien 2010 har projektet spridits över världen och blivit uppskattat både av nyhetsbolag och av kyrkans ledning.

Initiativet, som är en lekmannaorganisation vilken drivs oberoende från de lokala stiften, har snabbt vunnit ett starkt stöd från både biskopar och media som en auktoritativ källa för kommentarer och analyser vad gäller katolska kyrkan.

Läs mer!

Kontakta oss

Nyheter och evenemang

Varje år anordnar Catholic Voices ett flertal föreläsningar samt utbildningar, tryck nedan för att se nästa utbildning….

Nyheter

“As sons and daughters of God,
we are called to communicate with everyone without exception…

The Church’s words and actions are meant to convey mercy, to touch people’s hearts.”

PÅVE FRANCISKUS

Världskommunikationsdagen 2016