Aktuella ämnen2019-01-09T23:37:28+00:00

Aktuella ämnen

Köp boken på Bokus eller Adlibris.

Catholic Voices träningen hjälper deltagarna att tillämpa ’CV metoden’ och att kommunicera och belysa kyrkans budskap – särskilt läran bakom kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna, som ofta ger anledning till att kyrkan omnämns i media, bland familj, vänner och kollegor.

Vårt nuvarande fokus berör följande ämnen:

Introduktion till Catholic Voices

 • Vad eller vem är Catholic Voices?

Catholic Voices metoden   

 • Hur kommer det sig att Catholic Voice metoden fungerar så bra och är numera ett av de mest efterfrågade programmen för kyrkokommunikatörer? 

Dödshjälp – När livet går mot sitt slut: att stå emot assisterat självmord

 • Varför vill kyrkan inte att människor själva skall få bestämma när de skall dö?
 • Om en beslutskapabel person som är svårt sjuk vill dö, varför skall lagen då inte ge dem den rätten?
 • Varför ska katolska kyrkan lägga sig i hur människor ska dö?
 • Varför ska katolska kyrkan trycka ner sin moral över alla andra – allmänheten är ju för dödshjälp?

Katolska kyrkan och politik

 • Varför blandar sig katolska kyrkan i politiska beslut? Borde de inte bara hålla sig till religionen?
 • Får katoliker rösta som de vill?
 • Varför agerar katolska kyrkan som en stat med diplomater, ambassader och permanent observatörsstatus i FN?

Könsidentitet

 • Hur förhåller sig kyrkan i frågor som berör könsidentitet och könsdysfori? 

Jämlikhet och religionsfrihet

 • Diskriminerar katolska kyrkan kvinnor och homosexuella?
 • Varför får katolska kyrkan statsstöd i Sverige när man inte delar svensk äktenskapssyn?
 • Vad utmärker en katolsk skola?

Aldrig mer: övergrepp inom katolska kyrkan

 • Varför har det tagit så lång tid för kyrkan att agera kraftfullt mot övergreppsskandalerna?
 • Varför har katolska kyrkan gång på gång sett mer till kyrkans anseende och enskilda prästers väl och ve, än att värna om utsatta barn?
 • Hur har katolska kyrkan kunnat bortse från alla de barn som blivit utsatta för övergrepp av präster?
 • Är det inte dags att överge celibatet med tanke på övergreppens omfattning?

Att försvara ofödda i ett ”slit-och-släng”-samhälle

 • Vill katolska kyrkan inte att abort skall vara lagligt? Ska kvinnan inte få bestämma över sin egen kropp?
 •  Varför vill katoliker sätta dogmer framför medicinska fördelar när det gäller embryoforskning?
 • Vill kyrkan knäcka hoppet för infertila par genom att säga nej till assisterad befruktning och surrogatmoderskap?
 • Vem ska hjälpa kvinnan i svåra situationer?

Den globala kyrkan: befolkningsfrågan, ekonomisk utveckling och aids

 • Varför erkänner inte katolska kyrkan att kondomer skulle rädda miljontals människor i Afrika från aids och låta ännu fler komma undan ett liv i fattigdom?
 • Vår planet klarar inte av en ökande befolkning. Varför kan inte katolska kyrkan acceptera det och tillåta preventivmedel?

Den katolska visionen av äktenskapet och familjen. Att skydda grunden: värna äktenskapet

 • Homosexuella lever ofta i stabila förhållanden och får adoptera barn. Varför är det inte självklart att de ska kunna gifta sig?
 • Äktenskapet handlar om kärlek. Menar katoliker att homosexuella inte kan älska varandra, eller sina barn, lika mycket som heterosexuella?
 • Med vilken rätt försöker katolska kyrkan påverka alla andra vad gäller synen på äktenskap?

Kvinnor och kyrkan

 • Varför tycker katolska kyrkan inte att kvinnor duger att vara präster?
 • Varför skall män som lever i celibat bestämma över kvinnor och deras privatliv?
 • Varför får kvinnor inte ha ledande befattningar i Vatikanen?

Kärlek och sex: ett katolskt perspektiv

 • Varför håller katoliker fast vid att sex måste handla om att göra barn?
 • Om Gud har skapat homosexuella människor, varför vill han inte att de ska kunna ha kärleksfulla förhållanden?
 • Är det inte dags att katolska kyrkan lämnar sängkammaren och låter människor ta sina egna beslut?

Är naturvetenskap och religiös tro oförenliga?

Att vara en katolsk röst på 2000-talet