Globalt2018-11-12T19:56:57+00:00

Var finns Catholic Voices?

Catholic Voices har blivit ett globalt nätverk med inspiration från det första Catholic Voices-projektet i Storbritannien 2010. Catholic Voices-grupper har startats i över 20 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Australien.

Varje Catholic Voices-grupp har stöd av den lokale biskopen men drivs helt oberoende. De lokala projekten reflekterar behoven och karaktären i den lokala kyrkan men har kärnprinciperna och arbetssättet gemensamt med det globala Catholic Voices-teamet.

Allt oftare arbetar Catholic Voices-projekten i de olika länderna tillsammans, delar information och arbetar mot större universalism i vår mångfald.

Vi möts regelbundet på internationella träffar för alla Catholic Voices-grupper då vi håller gemensamma överläggningar och möten. 


ARGENTINA

Project website: es-la.facebook.com/vocescatolicas.ar
Contact: Sebastian Garcia Alaniz

BOLIVIA

Project website: www.vocescatolicas.org.bo
Contact: Andres Eichmann

CANADA

Project website: www.catholicvoices.ca

CHILE

Project website: www.vocescatolicas.cl
Contact: Soledad Errazuriz

FRANCE

Project website: www.cathovoice.fr
Contact: Amicie Pelissie du Rausas

IRELAND

Project website: www.catholiccomment.ie
Contact: Petra Conroy

ITALY

Project website: www.catholicvoicesitalia.it
Contact: Martina Pastorelli

LITHUANIA

Project website: www.katalikobalsas.lt
Contact: Toma Bruzaite

NETHERLANDS

Project website: www.catholicvoices.nl 
Contact: Brechje Loenen

PERU

Project website: www.facebook.com/VocesCatolicasPeru/
Contact: Roxana Kcompt

POLAND

Project website: catholicvoices.org.pl
Contact: Piotr Kaznowski

PORTUGAL

Project website: www.catholicvoices.pt
Contact: Joao Reis

SPAIN

Project website: www.catholicvoices.org.es (www.catholicvoicesbarcelona.org for Catalunya)

SWITZERLAND

Project page: catholicvoices.ch (see also FB page)

TRINIDAD AND TOBAGO

Project website: catholicvoices.wix.com/catholicvoicestt (see also FB page)

UK

Project website: http://www.catholicvoices.org.uk/

URUGUAY

Project website: www.facebook.com/vocescatolicasuy/

USA

Project website: www.catholicvoicesusa.org