Loading...
Om oss2022-04-27T22:01:20+00:00

Vad är Catholic Voices?

Catholic Voices är ett kommunikationsprojekt, som ursprungligen startades i Storbritannien 2010 och som nu spridits världen över. Vi tränar och stödjer lekmän i att presentera och förklara katolska kyrkans lära i media och offentliga sammanhang. 

I de länder där Catholic Voices startats får vi allt större erkännande av media som auktoritativ källa för kommentarer och analyser när det gäller den världsvida katolska kyrkans officiella tro. Catholic Voices är inte talespersoner för biskopar eller andra i kyrkans ledning, men har fått deras godkännande och ses som ett komplement till kyrkans eget informationsarbete.

I intervjuer i media, workshops, föredrag, artiklar, böcker, uttalanden och poddar, har Catholic Voices hjälpt katoliker att kommunicera kyrkans budskap – särskilt läran bakom kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna, som ofta ger anledning till att kyrkan omnämns i media.

Vi talar

Catholic Voices drivs av lekmän, är oberoende, och tillhandahåller talare för talk shows och intervjuer i tv och radio, samt för föredrag i församlingar och skolor. Vi förklarar kyrkans lära med stöd av kyrkans ledning men utan att vara deras officiella talespersoner.

Det är en tjänst till både kyrkan och till dem som vill veta mer om katolska kyrkan. Vi menar att det är medias rättighet att ifrågasätta kyrkan och söka förklaringar, och kyrkans plikt att tala klart och tydligt.

Vår utgångspunkt

Att ge nyheter ”en ny inramning” för att hjälpa katolska kyrkan tala direkt till vår samtid. Det innebär att man måste förstå de filter som får många att se kyrkan i ett negativt ljus, för att låta sanningen och det vackra i kyrkans lära komma fram. Vi gör det genom att träna våra medarbetare i att leta efter de positiva utgångspunkterna hos kritiker, och sedan knyta samman med de värderingar som är gemensamma.

Vi tränar

Catholic Voices träningen hjälper deltagarna att tillämpa ’CV metoden’ och att kommunicera och belysa kyrkans budskap – särskilt läran bakom kyrkans inställning till de kontroversiella frågorna, som ofta ger anledning till att kyrkan omnämns i media, bland familj, vänner och kollegor.

Resurser

Handboken som hjälper oss att (utåt) kommunicera vår tro och händelser i katolska kyrkan på ett förtroendefullt och övertygande sätt.

Boken kan köpas på Bokus eller Adlibris.

Koordinatorer

Helena D’Arcy

ORDFÖRANDE

Helena D’Arcy är chefredaktör för Katolskt Magasin och mamma till sju barn. Sedan 16 år tillbaka medverkar hon med jämna mellanrum i media för att förklara katolska kyrkans ståndpunkt framförallt när det gäller kniviga frågor som abort, dödshjälp och surrogatmoderskap.

Claudia Hammerich

KOORDINATOR och LEDAMOT

Claudia Hammerich är en av grundarna och initiativtagarna till Catholic Voices i Sverige och har varit verksam inom kommunikation sedan 2000-talets början, först inom offentlig sektor (svenska och belgiska UD) och därefter som konsult för olika kommunikationsbyråer. De senaste tio åren har hon varit ’Head of Corporate & Marketing Communications Europe’ för globala börsnoterade industriföretag med ansvar för samtliga områden inom kommunikation, dvs extern och intern kommunikation, marknadsföring, varumärkespositionering, press, digitalisering, sociala medier, kriskommunikation, public affairs mm.

Joakim Bergman

KOORDINATOR och LEDAMOT

Joakim Bergman är en av initiativtagarna till Catholic Voices i Sverige. Han är av biskop Anders, kardinal Arborelius, utsedd till styrelsen för Katolskt Magasin (KM), har genom åren bistått Stiftet i kommunikationsfrågor och är medlem i Malteserorden.

Msgr Jorge de Salas

RÅDGIVARE

Msrg Jorge de Salas är doktor i kyrkorätt och tillhör Opus Dei. Som biskopsvikarie för kyrkorättsliga frågor är han nära medarbetare till biskop Anders Arborelius och var personlig tolk för påve Franciskus under dennes besök i Sverige hösten 2016.

Vårt team

Magnus Wetterberg
Magnus Wetterberg
Magnus Wetterberg är gift och bor med sin familj i Stockholm. Han är döpt i svenska kyrkan men konverterade till katolska kyrkan när han var 24 år gammal. Magnus har engagerat sig i sin församling som konfirmandledare och i körverksamheten. Dessutom har han tillsammans med sin fru Lisa, som också är en del av CV:s team, pratat med par kring äktenskaps- och familjefrågor.
Johan Mårtensson
Johan Mårtensson
Johan Mårtensson är doktor i teoretisk filosofi och logik. Han arbetar med logisk analys och undervisar konvertiter i katolsk tro på fritiden.
Hasse Billing
Hasse Billing
Hasse Billing har teaterbakgrund och har arbetat i över tio år i film- och mediebranschen som producent, regissör och redigerare. Han är egenföretagare och uppskattar variationen det medför. Han fick som liten träffa den helige Johannes Paulus II när han besökte Sverige, och har lyckats sedan dess att inte infria några av de förväntningar på honom som detta medförde. Hans viktigaste roll är den som pappa.
Fiorella Bastidas
Fiorella Bastidas
Fiorella Bastidas är samhällsvetare med sociologisk inriktning. Hon har tidigare arbetat som rehabiliteringskonsult och var Sveriges Unga Katolikers ordförande 2016-2018. Hon har även varit ungdomsrepresentant i styrelsen för Sveriges Kristna Råd och ansvarar för barn och ungdomsverksamheten i sin församling. Fiorella arbetar på Studieförbundet Bilda som verksamhetsutvecklare med inriktning på katolska kyrkan.
Alexander Kegel
Alexander Kegel
Alexander Kegel är tvåbarnsfar, kyrkomusiker, och var tidigare kanslichef på Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker. Han har sedan unga år engagerat sig i kyrkan, främst i frågor som rör ungdomar, gudstjänst och musik.
Luis Fernando Reina García-salas
Luis Fernando Reina García-salas
Luis Fernando Reina García-salas kommer ursprungligen från Guatemala och är aktiv katolik som arbetar som it-konsult på vardagarna. Som katolik brukar han arbeta med barn och ungdomar.
Lisa Wetterberg
Lisa Wetterberg
Lisa Wetterberg är folkhögskolelärare och mamma till fyra barn. Hon döptes som 18-åring och har varit katolik hela sitt vuxna liv. Hon har undervisat konfirmander och känner lite extra för ungdomar, äktenskaps- och familjefrågor. Tillsammans med sin man Magnus, som också är en del av CV:s team, har hon hjälpt till att förbereda par som ska gifta sig i katolska kyrkan.

“Catholic Voices gick så bra att det har blivit ett globalt varumärke, ett av de mest efterfrågade och effektiva programmen för kommunikation i katolska kyrkan idag.”

Resurser

Catholic Voices Broschyr

Kommunikations-principer

How to defend the faith without raising your voice

Building a culture of encounter in social media